Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Spolupracujeme

Spolupracujeme

Naše škola spolupracuje s těmito organizacemi na projektech v oblasti ekologie.

Lesy ČR

Velkou podporou EVVO a práce školy a žáků v této oblasti je každoroční spolupráce s Lesy ČR. Na podzim žáci ZŠ a MŠ Raškovice sbírají kaštany a žaludy pro zvěř v zimovací obůrce, lesníci žákům věnovali stromečky na výzdobu školy během Vánočního stromu.

Každoroční akce, které se účastníme jsou střelby s Lesy ČR.

Za podpory Lesů ČR byla zbudována lesní učebna, ve které se učíme a hojně ji využíváme.

Obecní úřady

Spolupráce s obcí Raškovice spočívala v uskutečňování návrhů žáků a opatření pro ekologizaci provozu školy především v oblasti odpady a prostředí školy, také v šetření vodou a energií. Žáci celoročně třídí odpady na osm druhů odpadů, každoročně pořádáme sběrové akce pro veřejnost spolu s programem o třídění a recyklaci odpadů na místním Sběrném dvoře obcí Raškovice a Pražmo, se staráme o úklid kolem školy a přispíváme k čištění okolí řeky Morávky. Získané prostředky ze sběru elektrospotřebičů a papíru obec věnovala žákům pro zakoupení potřebných odpadových nádob do školních prostor, pořízení sazenic rostlin ke zkrášlení areálu školy a uhradila také pořízení triček pro členy Ekotýmu pro reprezentaci školy na akcích v programu Ekoškola.

Sdružení TEREZA

Spolupracujeme se sdružením TEREZA  a účastnímme se aktivně plnění cílů a úkolů.

ZOO

Rodiče podporují žáky také v aktivitách zaměřených na ochranu zvířat ve spolupráci se ZOO Ostrava. Konají se pravidelné přednášky ve spolupráci se ZOO Ostrava, kterých se účastní žáci sedmých ročníků. Také každoročně žáci školy pořádají sběrové akce na podporu ZOO Ostrava.

Další organizace

Spolupráce s jinými školami v programu Ekoškola. Aktivně spolupracujeme s ekoškolou v Dobré a každoročně se navštěvujeme.

 SPOLEČNĚ DOKÁŽEME MĚNIT VĚCI K LEPŠÍMU!

 

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI