Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > Historie školy

Historie školy

 History-01

Bylo nebylo – tak bychom mohli začít psát historii naší školy. Její součástí je i tento dům, původně, do roku 1848, byl správní budovou knížecího velkostatku (Folvark). Podoba budovy na obrázku je však již z počátku 20. století.

 History-02

Ze stejné doby je i následující snímek. Je z něj patrno, čemu sloužila budova až do roku 1922.

 History-03

O osvícenosti raškovických předků pak vypovídá jednotnačně to, že zatímco se jinde stávají ze škol hospody, zde se z hospody roku 1923 stala měšťanská škola (a byla to první vesnická měšťanská škola na území okresu Frýdek-Místek).

 History-04

Že byli naši předkové na svou školu hrdí je zřejmé i z toho, že budovu školy zachytili nejen na fotografiích, ale dali si také práci s jejím vyobrazením rukama zručného malíře.

 History-05

A jsme u dalšího mezníku v existenci školy – v 60. létech bylo provedeno velké rozšíření školy o novou budovu s tělocvičnou.

 History-06

o a roku 1963 bylo hotovo. Tento pohled si vychutnejte. Tu nízkou budovu v popředí již na dalších obrázcích neuvidíte, neboť její velká část později splyne s dalšími dostavbami a přístavbami školy.

 History-07

Ještě přidám pohled na novou hlavní budovu. Každé poledne je krásně osvětlena sluníčkem (a přes léto až moc). Pohled je dnes také již nevídaný – tentokrát jsou to vzrostlejší stromy, které pohledu brání.

 History-08

Pokud jsem chválil nadšení předků z 20. a 30. let minulého století musím pochválit i předky z 60. let. Na snímku je patrné, že otevření nové školní budovy mělo velký ohlas a bylo skutečně slavnostní.

 

History-09

V roce 1983 – což je datace snímku – již byly hotovy některé úpravy: spojovací chodba mezi oběmi budovami, skleník a malá tělocvična (mezi spojovací chodbou a stavbou z roku 1963).

 

 History-10

A takto vypadaly budovy školy ještě v roce 2003.

 History-11

V tomto roce se také stavělo – 24. května 2003 byla otevřena „Letní učebna“ – plod spolupráce s LČR.

 

 

 History-12

V roce 2004 a 2005 byla provedena tato přístavba – jsou v ní nové šatny, 2 odborné učebny, informační centrum a ředitelna.

 

History-13

 

Další změnou na „vizáži“ budov byla rekonstrukce školní kuchyně, ke které došlo v roce 2009. Změnu doznalo nejen vybavení školní kuchyně, ale také vzhled budovy vybudováním přístavby pro novou část kuchyně.

 

 

 

 

V roce 2013 pak škola dostala nová okna a celkové zateplení, včetně rekonstrukce spojovací chodby mezi budovami a úprav tělocvičny.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI