Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > Projekty > GRANTY

GRANTY

Minigranty 2015 ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

Jsme jiní, přesto stejní jako vy!

 

05Cílem projektu bylo zakoupení relaxačních prvků – relaxačních vaků, bazénu s relaxačními míčky, polohovacích relaxačních žíněnek – pro žáky základní školy a děti mateřské školy, které jsou do běžného vzdělávacího procesu školy včleněny, ačkoli se potýkají se svým zdravotním hendikepem, většinou s poruchami chování, které jim byly odborníky diagnostikovány na základě problémů se zvládáním vlastní osoby, svého chování, jež se projevuje výkyvy nálad, agresivními projevy vůči spolužákům i dospělým, neurotickými výlevy, střídáním nálad, občasným sebepoškozováním a sebeubližováním, nečekanými výpady vzteku či opačně plačtivými nebo melancholickými náladami.

Přitom jsou to žáci mnohdy inteligentně nadprůměrní, vynikají v matematice či oblastech, které je baví a mají k nim blízký vztah. Bohužel nedokáží krotit své chování a projevy, neboť z důvodu poruchy si toho nejsou vědomi.

Relaxační prvky slouží těmto žákům i dětem ke zklidnění, vybití agresivity, potlačení emočních projevů. Jakmile dojde k výbuchu hněvu či se objeví potřeba žáky eliminovat od vrstevníků, odvede je asistent pedagoga či pedagog sám do relaxačního koutku, kde s nimi vyčká během relaxace a po zklidnění jsou schopni dále fungovat ve vzdělávacím procesu.

Relaxační prvky mají charakter masážních podložek, jsou vyrobeny z měkkých a přitom relaxačních materiálů včetně výplně, navozujících pocity potřebných dotykových zklidňujících metod. Jsou vhodnější u větších a starších žáků, kdy potřebná zklidňující dotyková technika vedena přímo učitelem, nemusí být příjemná učiteli ani žákovi.

Vzhledem k potřebnosti toho vybavení na škole bylo využito i prostředků z vlastních zdrojů školy a bylo zakoupeno vybavení ve větší míře, než by pokryla samotná částka z projektu.

Projekt nebyl náročný na provedení, neboť se jednalo o vyhledání a vytvoření vhodných prostor na škole a zakoupení kvalitních a vhodných relaxačních prvků.

Na zakoupení relaxačních pomůcek jsme obdrželi 15.000,-Kč.

 

„S Lesy ČR, s.p.,  za sportem i zdravím“  

      projekt navazující na předchozí dvě etapy rekonstrukce školního hřiště, rovněž sponzorovaný dotace Lesů ČR, s.p. v částce 100.000,-Kč, jsme nazvali  III. etapou dokončení školního hřiště s názvem „S Lesy za sportem i zdravím“,  neboť jsme plochu školního hřiště, kterou se nám podařilo průběžně obnovovat z prostředků Lesů ČR, s.p., a školní zahrady  u mateřské školy, kterou jsme upravovali za přispění dalších nadačních grantů,  oživili novými sportovními prvky, a to  venkovní posilovnou v areálu ZŠ a  herní sestavou na zahradě MŠ, tedy konstrukcemi využívanými žáky obou zařízení.

Bližší info v příloze:  

 

„Mini dopravaček“  

Děkujeme všem, kdo podpořili projekt naší školy v 11. ročníku programu „Prazdroj lidem“, díky hlasování veřejnosti jsme získali částku  133.000,-Kč.

Vybudování dětského dopravního hřiště v areálu zahrady MŠ Raškovice bylo myšlenkou projektu, který jsme podali v rámci 11.ročníku programu Prazdroj lidem. Mezi mnoha projekty jsme byli vybráni i my a získali na realizaci myšlenky 133.000,-Kč.

Dětské dopravní hřiště je určeno k dopravní výchově dětí.

Tématem hřiště je bezpečné cestování“, pohyb z místa na místo a s ním spojené zážitky. Narozdíl od klasického dopravního hřiště, kde jde především o názornou výuku dopravních předpisů, zaměřujeme se na zážitky, které cestování přináší. Zaměřujeme se na nejmenší děti, kterým chceme tímto hravým způsobem vštípit základní vzorce chování v cestovním a městském provozu. Pohyb se bude odehrávat pěšky, na koloběžce, s kočárkem nebo tahacím autíčkem. Nenásilně formou hry jsou dětem vštěpovány základní pravidla a zvykají si na pravidla silničního provozu již od útlého věku. Během dopravní výchovy se děti seznamují se základními pravidly dopravy na komunikacích, prakticky a zábavnou formou simulují běžný provoz, mají možnost nácviku reálných situací. Hřiště využívají děti předškolní věku, v období školního roku zde může probíhat výuka dopravní výchovy pro žáky základní školy, neboť ve všech ročnících je tematicky výuka v rámci Besipu zařazena v předmětech prvouka, vlastivěda, v odpoledních hodinách výuka školní družiny.

 Bližší info v příloze:  

Obraz0817 Obraz0819 Obraz0816 Obraz0815 2013-06-17_10.40.16 2013-06-17_10.38.38 2013-06-17_10.40.51

 

„Přirozená lékárna“

„Všechny vrchy, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny“  Paracelsus

Projekt byl vyhotoven za finanční podpory Arcelor Mittal Frýdek-Místek a.s. v rámci Minigrantů 2012.

Smyslem projektu bylo seznámit žáky s přírodními léčivy, které najdou ve svém okolí a mnohdy je považují za plevel. Předkové dávali přírodě odjakživa přednost, dnes nám zůstává kouzlo přírody utajeno. V době, kdy chemie převažuje nad přirozenými prostředky, působí na lidský organismus mnohdy spíše opačně, než je třeba. Na běžné banality se používají léky, přitom stačí málo a bylinkový čaj udělá tutéž službu.

Bližší info v příloze:  

 

 

„Pošli dál dobrý skutek aneb adopce na dálku“

Naši žáci již 3.rokem pomáhají africké dívence Hawě, aby mohla navštěvovat školu a vzdělávat se.

20717_201004_1_sm[1]20717_201109_2_sm[1] 20717_201109_1_sm[1] 20717_201012_2_sm[1] 20717_201206_3_sm[1]

 

 

 

Bližší info v příloze:

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI