ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

V úterý 4. 4. 2023 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Zápis probíhal ve 3. patře, kde ve třídách byly pro děti připravené zábavné úkoly, které plnily společně s paní učitelkou nebo panem učitelem. Za splnění úkolu dostaly děti razítko do svého zápisového listu. 

Po splnění všech úkolů byly děti i rodiče odvedeni do školní kavárničky, kde děti dostaly pamětní list, medaili a drobný dáreček. Zde si společně poseděli u zákusku a dobré kávy.

Dětí bylo zapsáno kolem 60. V září se těšíme na nové prvňáčky.

Učitelé 1. stupně