Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - MŠ > Zápis žáků do 1.tříd !!!!!DŮLEŽITÉ!!!! od 1.-28.dubna 2020!!!!

Zápis žáků do 1.tříd !!!!!DŮLEŽITÉ!!!! od 1.-28.dubna 2020!!!!

Zápis do 1. tříd
k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

A) do datové schránky školy n66j7cn,
B) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) zsraskovice@centrum.cz,
C) poštou,
D) osobní podání ve škole

Termín pro podání žádosti od 1.dubna 2020 – 28.dubna 2020 včetně.

žádost o přijetí a zápisový list – v příloze

žádost o odklad – v příloze a k odkladu je třeba doložit potřebná stanoviska poradenských zařízení a ošetřujícího lékaře
V případě, že nemáte tato potřebná doporučení vyřízena, bude správní řízení přerušeno na nezbytně nutnou dobu. Teprve po dodání tiskopisů, bude rozhodnuto v případě přijetí či nepřijetí.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI