Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ŠD > Zapojení do projektu Hodina pohybu navíc

Zapojení do projektu Hodina pohybu navíc

V letošním roce jsme se zapojili do projektu pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc“.

Program stanovuje jednu vyučovací hodinu pohybu týdně navíc pro žáky 1.-3.ročníku, kteří jsou současně žáky zapsanými k docházce ve školní družině.

Zdůvodnění zavádění pokusného ověřování:

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, navrhlo MŠMT na jaře 2015 pokusně ověřit možnost zvýšení objemu odborně řízeného pohybu žáků v základních školách.

Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno dne 14. 5. 2015 a bylo otevřeno pro všechny základní školy, které svou přihláškou pouze ztvrdily splnění vstupních podmínek – tedy zejména zajištění kvalifikovaných sil pro realizaci pokusného ověřování.

Cíle pokusného ověřování:

1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách a klubech,

2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pokusného ověřování,

3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky programu „Hodina pohybu navíc“,

4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

 

Bližší informace najdete na odkaze: http://hop.rvp.cz/o-projektu

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI