ZAVINÁČE A PIŠKOTY – 9. A

Dne 3. května 2023 se žáci 9. A zaměřili v českém jazyce na mluvnické zajímavosti metodou srovnávací jazykovědy.

Zkusili jsme si vzpomenout na slovíčka z cizích jazyků, která znějí stejně jako v češtině, ale mají zcela odlišný význam – tzv. falešní přátelé. K tomu jsme využili například polštinu, jež nabízí ze své slovní zásoby mnoho takových výrazů.  Připomněli jsme si zvláštnosti romštiny i maďarštiny, které doplnily informace lingvistů z jazykového koutku. Na závěr si žáci vyzkoušeli kvízy z oblasti obecné jazykovědy a slovní zásoby češtiny.