28. ŘÍJEN A OSTATNÍ STÁTNÍ SVÁTKY ČR – 6. A, 6. B

Ve středu 18. října 2023 absolvovaly třídy 6. A, 6. B dějepisnou projektovou výuku na téma 28. říjen a ostatní státní svátky ČR.

Hodina byla zahájena „spojovačkou“ dat a státních svátků, následně si děti ověřily své znalosti v online cvičení ve Wordwallu. Pokračovalo se krátkou dokumentární ukázkou o svátku 28. října, na kterou navázala diskuze. Ve druhé části hodiny žáci pracovali s textem ve dvojicích a na konci dějepisu vyráběli českou státní vlajku.