VOLBA POVOLÁNÍ NA ÚŘADĚ PRÁCE – 8. A

Čtvrteční dopoledne 19. října strávila třída 8. A na frýdecko-místeckém úřadu práce, kde absolvovala besedu na téma volba povolání.

Paní lektorka z úřadu práce děti seznámila s tím, podle jakých kritérií si vybírat střední školu, potažmo budoucí povolání. Žáci vyplňovali pracovní list zaměřený na jejich zájmy, dovednosti nebo oblíbené předměty. Ten pak společně s paní lektorkou vyhodnotili. Ve druhé části besedy žáci pracovali ve skupinách vytvořených na základě koncových známek z vysvědčení – gymnázia a lycea, SOŠ s maturitou a SOU. Při skupinové práci řešili, co je třeba při přijímacích zkouškách nebo jak probíhá samotné studium.