ADVENTNÍ MĚSTO NA HRANICI

Po včerejší sněhové kalamitě se dnes na nás usmálo sluníčko a zahřívalo nás po celou dobu našeho výletu. Vlakem jsme přijeli do Českého Těšína a pak už jsme pokračovali pěšky přes řeku Olši do Polska. Kolem vodního náhonu jsme prošli částí nazývanou Těšínské Benátky, kde jsme si prohlédli malebné domky, které tu kdysi stavěli drobní řemeslníci. Podívali jsme se na studnu Tří bratří a připomněli si legendu O vzniku města Těšín. Malou uličkou jsme došli až k vánočním trhům a pak se zahřáli posezením v literární kavárně Kornel. Exkurzi v Polsku jsme zakončili na Zámeckém vrchu, kde si odvážlivci vystoupali na Piastovskou věž a užili výhledy na zasněžený Český Těšín i Cieszyn. Měli jsme štěstí a mohli nahlédnout i do rotundy sv. Mikuláše.

Ani se nám nechtělo věřit, co všechno se dá za jedno dopoledne zažít 😊.

Dana Bednářová, žáci 9. B