ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 2022/2023

V pondělí 12. prosince 2022 se v modrém salónku uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády 2022/2023 na téma „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992.“

Žáci museli v této historické soutěži prokázat nejen faktografické znalosti, ale také schopnost pracovat s textem, mapou, fotografiemi či dobovými karikaturami. Olympiádě předcházel nejen přípravný seminář, ale také samostatné studium doporučené literatury.

Letošního ročníku olympiády se zúčastnilo celkem 12 žáků 8. a 9. ročníku. Výsledky jsou následující:

  1. místo: Julie Vepřeková (9. B) a Dominik Klimeš (8. A)
  2. místo: Patrik Tošenovjan (9. B)
  3. místo: Stanislav Novotný (9. B)

Vítězům srdečně gratulujeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast!