AGRESIVITA – PREVENTIVNÍ LEKCE PRO 5. ROČNÍK

V rámci preventivního programu školy jsme pro žáky 5. ročníku dne 9. 10. 2023 připravili ve spolupráci s Bc. Stavárkovou, Dis., kurátorkou pro děti a mládež z OSPOD-FM, lekci s názvem Agresivita.

Program byl zaměřený na podporu sebedůvěry a zdravého způsobu prosazování svých zájmu, žebříček hodnot, zájmových aktivit a právního povědomí. Cílem programu bylo snížení projevu rizikového chování. Děti byly vedeny k dovednosti umět rozpoznat a pojmenovat rizikovou situaci, ideálně se jí vyhnout, vědět, jak rozpoznat rizikové osoby, znát důsledky rizikového chování. 

Jana Halamová