DĚJEPIS+: JAK SE ŽILO PO REVOLUCI? – 9. A, 9. B

V pátek 12. května 2023 absolvovali žáci obou tříd 9. ročníku historickou laboratoř zaměřenou na politickou situaci v České republice deset let po sametové revoluci.

Nejprve ve webové aplikaci HistoryLab analyzovali fotografii z demonstrace na Václavském náměstí 3. 12. 1999 reagující na výzvu „Děkujeme, odejděte!“. Následoval rozbor textu Děkujeme, odejděte! z prohlášení bývalých studentů k desátému výročí 17. listopadu 1989. Žáci měli v textu podtrhnout, za co autoři v prohlášení děkovali a pak nejčastější důvody, proč chtěli odstoupení politiků. Pomocí pracovního listu mimo to seřadili události mezi lety 1989-1999 a charakterizovali náladu části společnosti deset let po sametové revoluci.

Ve druhé části hodiny se žáci stali posluchači tzv. rudolfinského projevu Václava Havla z prosince 1997 a měli přijít na to, co Havel tehdy kritizoval. Na závěr byli rozděleni do skupin, ve kterých si připravili televizní reportáž s názvem „Co trápilo lidi deset let po sametové revoluci?“