DĚJEPIS+: MNICHOV 1938

První prosincový pátek se třídy 9. A a 9. B věnovaly v projektovém dějepise tématu Mnichova 1938.

Lekce byla postavena na skupinové práci v historylabovém cvičení „Jaká území byla odtržena?“. Úkolem žáků bylo společně analyzovat mapy Československa a text mnichovské dohody s cílem charakterizovat území obsazená v roce 1938 nacistickým Německem. Mimoto v tomto cvičení také označovali zásadní pojmy, klíčové pasáže dohody nebo vybírali vhodné popisky k mapám.

Po ukončení skupinové práce následovalo procházení cvičení s vyučujícím, kdy žáci sdělovali ostatním své postřehy. Badatelskou hodinu zakončily dokumentární ukázky vztahující se k mnichovské krizi v roce 1938.