CHOV ZLATOHLÁVKŮ

V rámci Dne stromů byl v šestých třídách založen chov afrických zlatohlávků druhu Eudicella morgani. Každá třída měla k dispozici 10 larev, které musela zvážit a následně pro každou larvu založit chovný box. Substrát boxu tvořilo drcené bukové listí, u vybraných larev byl přidán drceny bukový trouch. Z iniciativy dětí byly larvy pojmenovány. Od založení chovu pravidelně provádíme vážení našich chovanců, přičemž při posledním jsme vybraným larvám přidali do substrátu kočičí granul. Cílem je zjistit, jestli bude mít bohatší potrava vliv na velikost larev a dospělých brouků.

Nyní jsme zhruba v polovině experimentu a tak můžeme říci, že z hlediska hmotnosti zatím vede Ivan (A5), následován Dýničkou (B1), Slanimírem Sírečkem (B5), Adle (C2) a Arnoštem Hrabětem (A1). Bezpochyby bude zajímavé sledovat, jak si larvy povedou dál, jestli se bohatší strava projeví na růstu menších larev a v neposlední řadě, jestli se například z Arnošta Hraběte, Dýničky, Slanimíra a Pepiny nestanou Arnoštka Hrabětová, Dýničák, Slanimírka, nebo Pepin.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se po vyučování pravidelně účastní vážení svých svěřenců a také dětem z Ekotýmu, které nám vždy ochotně pomáhají. Vzhledem k jejich zájmu byla provedena malá ukázka dalších druhů těchto zajímavých brouků s příslibem, že i Ekotým bude mít své chovance. Broučí chov v Raškovicích se tak v lednu zřejmě rozroste o další atraktivní druh. 🙂

Jiří Kroča

smart