DEN STROMŮ – 4. A, 4. B, 4. C

V pátek 29. záři jsme se 4. ročníkem již v předstihu oslavili Den stromů vycházkou v okolí místního lesa a řeky. Při společné procházce měly děti všech tří tříd ve skupinách nejdříve rozpoznat 5 listnatých či jehličnatých stromů a jejich názvy si poznačit. Po splnění tohoto úkolu jsme pro ně připravily několik vzdělávacích stanovišť u řeky. Jejich úkolem bylo pojmenovat jednotlivé listnaté i jehličnaté části větví a vyhledat k nim jejich plody. Mohly tak z blízka vidět např. větvičky břízy, jírovce, buku, dubu, habru, lísky, lípy, ořešáku, javoru, smrku, jedle, zeravu, modřínu, borovice či méně známého platanu či katalpy. Stejně tak i jejich plody. Na dalších stanovištích pak pomocí kolíčků s obrázky děti přiřazovaly na tzv. kolíčkovém kruhu k plodům stromů listy a naopak. Měly zde také možnost pomocí uhlu obkreslovat na papír kůry jednotlivých stromů. Počasí nám přálo a všichni jsme si společné aktivity užili a něco nového se naučili.

Za 4. A, 4. B a 4. C Daniela Beloritová, Radana Hlisnikovská a Alice Majerová