SETKÁNÍ S DRUŽEBNÍ OBCÍ STARÉ HEŘMINOVY

V pátek 29. 9. navštívili naši základní školu občané z družební obce Staré Heřminovy.

Paní ředitelka je přivítala a provedla po škole, poté zhlédli výstavu ke 100. výročí Měšťanské školy v Raškovicích a vyslechli si krásný koncert dětského pěveckého sboru CARO.

Moc se jim v naší škole líbilo, byli nadšeni z vybavení tříd, výzdoby chodeb a úžasného vystoupení sboru.

Naděžda Koperová