DEN VODY 2024: VELIKONOCE

22. březen je vyhlášen jako Světový den vody. My jsme si tento svátek na naší škole společně oslavili v duchu velikonočních tradic. Zástupci z každé třídy si vylosovali téma, kterému se společně celá třída věnovala. A jak to dopadlo? Můžete zhlédnout na našem školním filmu. 😊

Markéta Muroňová a Ekotým

Video zkompletoval: Jan Sonnek