NOC S ANDERSENEM 2024

V měsíci březnu se ve škole konala již tradiční akce pro žáky čtvrtých a pátých tříd – Noc s Andersenem. Letošním tématem byl Karlík a továrna na čokoládu, v jehož duchu se nesla celá akce.

Děti přivítal sám pan Willy Wonka v jeho továrně, viděli jsme také rodiče Karlíka a velké i malé trpaslíky Umpa – lumpy. Děti byly rozděleny do osmi družstev, ve kterých plnily jednotlivé úkoly. A že jich bylo! Starší spolužáci si připravili deset stanovišť, na kterých se ochutnávaly dobroty, luštily se tajenky, řešily se hádanky, skládačky, tancovalo se. Další činnosti byly sportovní a zaměřily se především na spolupráci všech členů týmů.

Mezitím se vyráběla čokoláda, tvořily se plakáty s vlastními továrnami a druhy čokolád, pojídal se guláš a spousta dobrot, které rodiče připravili. Pozdě večer se všichni zavrtali do svých spacáků a poslouchali pohádku do ouška, která se předčítala v rozhlase a popisovala to, jak Karlík našel zlatý kupón.

Druhý den ráno začal rozcvičkou – společným Umpa – lumpa tancem a nastalo plnění posledních úkolů. Na závěr celé akce pan Willy Wonka vyhlásil ty nejúspěšnější týmy a ocenil všechny zúčastněné.

Děti si domů odnesly nejen vlastně dělanou výbornou čokoládu, ale také spoustu zážitků.

Velké poděkování patří farmě Grzes za sponzorský dar, paním kuchařkám za výborný guláš, rodičům za perfektní dobroty všeho druhu a žákům druhého stupně za přípravu a výpomoc během celé akce.

Ivona Lemon, Vendula Chodurová, Radana Hlisnikovská, Dana Bednářová, Simona Carbolová