Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Raškovice, Raškovice 18, 739 04 Pražmo, podle ustanovení § 165, odst. 2, písmena e)  a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, platném znění, rozhodla takto:

od školního roku 2023/2024   jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti s registračními čísly: 

 

MŠ001               MŠ003              MŠ004              MŠ005            MŠ006             MŠ008

 

MŠ009               MŠ010              MŠ011              MŠ012            MŠ013             MŠ014

 

MŠ015               MŠ016              MŠ017              MŠ018            MŠ019             MŠ020

 

MŠ021               MŠ022              MŠ023              MŠ024            MŠ025             MŠ026

 

MŠ027               MŠ033              MŠ034              MŠ037            MŠ038             MŠ039

 

MŠ040               MŠ041              MŠ042              MŠ043            MŠ044           

 

 

 Vyvěšeno dne 25.5.2023