DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

V pondělí 15. května se náš tým složený z žáků Ondřeje Kohuta z 6. A, Jakuba Nevrlého z 6. A, Lucie Kohutové z 5. B a Beáty Nevrlé ze 4. B zúčastnil okrskového kola dopravní soutěže mladých cyklistů ve Frýdku Místku, na kterou se speciálně v průběhu několika týdnů připravovali.

Soutěžili v I. kategorii (10–12 let) a po celé pondělní dopoledne procházeli různými disciplínami, kde bylo jejich úkolem co nejlepší provedení a získání co možná nejméně trestných bodů. Museli zvládnout test z pravidel silničního provozu, jízdu po dětském dopravním hřišti a jízdu zručnosti přes překážky. I přes silný déšť a velkou zimu jsme se v silné konkurenci umístili na krásném třetím místě.

Děkujeme našim mladým cyklistům za vzornou reprezentaci školy i za čas, který strávili přípravou na tuto akci.

Sylva Mertová