DŘEVĚNÉ PAMÁTKY MSK – 7. A, 7. C, 9. A, 9. B

Přednášku o dřevěných památkách (nejen) Moravskoslezského kraje si dne 9. března 2023 poslechli žáci tříd 7. A, 7. C, 9. A, 9. B. Tuto historickou lekci pronesl Ing. Miroslav Lysek – projektový manažer Regionu Slezská brána a nadšený historik.

Žákům byla přiblížena aktuální situace dřevěných kostelů i kaplí na Severní Moravě a ve Slezsku. Byly představeny rovněž další dřevěné památky, jako například skanzeny, mlýnky nebo rozhledny. Mimo jiné se přednáška dotkla i Raškovic, ve kterých je velké množství památek ze dřeva.