VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM 8. A

Dne 8. března jsme oslavili Mezinárodní den žen návštěvou Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku a Baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku.

Nejprve jsme dorazili do archivu, kde na nás čekal pan Tomáš Adamec, PhDr., který nás provedl interiérem, ukázal nám depozitáře s archiváliemi a badatelskou dílnu. Předložil nám originál nejstarší listiny pocházející z r. 1438, kterou archiv uchovává. Prohlídku doplnil výkladem o náplni práce archivářů. Podívali jsme se také do konzervátorské dílny, kde nám paní magistra Lucie Janáčková přiblížila postup při restaurování poškozených knih.

Z archivu jsme vyrazili pěšky do Baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku, kterou nás provedla paní Marie Göttlicherová. Dozvěděli jsme se něco o historii chrámu a mohli jsme nahlédnout i do jeho zákulisí. Bylo to příjemně strávené dopoledne.

Petra Hnátková

Depozitář

 

Konzervátorská dílna

 

Před bazilikou

 

Pracovní listy

 

 Zákulisí

 

 

Roucho