DUŠIČKY NA PRAŽMĚ

První listopad prožili osmáci v duchu vzpomínek na své zemřelé blízké. V kostele na Pražmě je pan farář Miroslaw Jesel seznámil s historií svátku Památka zesnulých v kontrastu k Halloweenu. Povídal jim také o atributech světců a zajímavosti o kostelních varhanách, které si mohli žáci prohlédnout zblízka, dokonce si vyzkoušet i jejich mechanické pohánění vzduchem. Příjemnou atmosféru umocňovala varhanní hudba paní Hany Zbořilové. Z kostela jsme se pak přesunuli na pražmovský hřbitov, kde mají mnozí žáci pochované své předky. Rozsvítili jsme jim svíčky, zavzpomínali na ně a pomalu se vydali zpátky ke škole. Během přesunů žáci ve skupinách doplňovali „dušičkový“ pracovní list.

Myslím, že to bylo pro všechny zúčastněné příjemně strávené vzpomínkové odpoledne.

Petra Hnátková