HALLOWEEN :-)

Dne 31. 10. 2022 jsme se v 5. A věnovali celodennímu projektu zaměřenému na HALLOWEEN. Žáci se nastrojili, donesli dobrůtky ve strašidelném stylu a vrhli se na plnění nachystaných úkolů. Ty byly zaměřené na rozvoj kritického myšlení, kdy žáci porovnávali svátky u nás a ve světě probíhající v tomto období, kdy myslíme na své blízké, kteří nás již opustili. Ve skupinách se snažili splnit všechny zapeklité úkoly, „strašidelné“ únikovky a nenásilně si tak procvičili matematiku, český jazyk i vzájemnou spolupráci. 

Už nyní se těšíme na další projektový den. 

Žáci 5. A  a jejich třídní učitelka Vendula Chodurová