Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - MŠ > Environmentální zahrada MŠ Raškovice

Environmentální zahrada MŠ Raškovice

V areálu mateřské školy jsme začali realizovat projekt:
Environmentální zahrada MŠ Raškovice
Podpořený Státním fondem životního prostředí ČR.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.
Důležitým faktorem projektu je místně zakotvené učení. Děti získají prostor pro poznávání vytvořený školou spolu s dalšími partnery (rodiče, místní samospráva, spolky a sdružení), díky nímž se zrealizují navržené změny, a tím postupně změní a zlepší místo, kde žijí.
Environmentální zahrada se stane součástí školního areálu, který již nyní slouží jako místo určené k relaxaci, k procházkám i k výuce.
Dříve byla školní zahrada koncipována tak, že dětem sloužilo větší množství dřevěných herních prvků. Rozlehlý, spíše parkově upravený pozemek a zeleň pak tvořily jakousi „přírodní kulisu“. Jejich údržba však byla pro školku náročná a možnosti využití zahrady postupně přestávaly odpovídat jejímu vzdělávacímu programu. Cílem proto bylo proměnit zahradu tak, aby se ona sama stala variabilním herním prvkem, zahradou i krajinou zároveň a současně užitečným pomocníkem v práci pedagogů.
Cíl projektu
• Naučit se využívat přírodní zdroje ze školní zahrady.
• Pozorovat rozdíly mezi přírodními barvami a barvami umělými.
• Vyzkoušet si výrobu barvy z přírodních materiálů.
• Nalézat a porovnávat různé odstíny přírodních barev v jejich přirozeném prostředí.
• Zmapování prostoru zahrady.
• Pozorování proměny našich emocí skrze prostředí, ve kterém se nacházíme.
• Uvědomění si vztahu k místu.
Děti si uvědomují, že prostředí, které je obklopuje, ovlivňuje to, jak se cítí.
• Pohyb na zahradě má vliv na zdraví dítěte a jeho odolnost
• Podnětné prostředí zahrady podporuje rozvoj schopností a dovedností
• Na zahradě se děti učí přirozenou cestou zkušenostního učení
• Přírodní prostředí a zdravá míra rizika rozvíjí motoriku, kreativitu a sebevědomí dítěte
• Při volné hře a kontaktu s dětmi probíhá potřebná socializace dítěte
• Školní zahrada je sdílený prostor, o kterém děti mohou spolurozhodovat a učit se umění diskuse
• Využití zahrady podporuje vztah dětí k místu, ve kterém žijí
• Vzdělávání dětí v oblasti estetiky a krajinné tvorby formuje budoucí vztah člověka ke kulturnímu prostředí
• Na zahradě děti objevují zákonitosti přírody a potravního řetězce
• Péče o zahradu učí děti praktickým dovednostem a odpovědnosti
• Zahrada spoluutváří komunitu, může se stát místem setkávání a společných aktivit
Vytvořením zahrady zkvalitníme environmentální výchovu dětí, které mohou realizovat učení praktickou činností, pochopit příklady různých biotopů. Veškeré uskutečněné aktivity v rámci projektu povedou žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k vnímání estetických hodnot prostředí.
Děti tak budou mít k dispozici prostor pro kutění, pěstování, hry i pro společné stolování venku. Přírodní ráz zahrady ozvláštní balanční kůly, přírodní tunel, lanová pyramida, dendrofon, pozorovací štěrkoviště, svahová skluzavka nebo nevšední mobiliář.
Vznikne sjednocený prostor, který současně nabízí zákoutí vhodná pro výuku i volnočasové aktivity. Zahradu tak mohou využívat menší i větší děti současně. Díky návrhu vznikl kolem zahrady zelený pás se zapojenými výsadbami trvalek, keřů a stromů poskytující odclonění od silnice.
Vytvořením zahrady zkvalitníme environmentální výchovu dětí, které mohou realizovat učení praktickou činností, pochopit příklady různých biotopů. Veškeré uskutečněné aktivity v rámci projektu povedou žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k vnímání estetických hodnot prostředí.
Děti budou využívat celou plochu zahrady, která bude rozvržena na několik částí: pozorovací štěrkoviště, kde se děti budou seznamovat nejen s přírodou, ale také využijí své kreativní a polytechnické schopnosti a dovednosti, habrový tunel, jež bude sloužit jako stínění zahrady, seznamování s přírodou a naučí děti zvládat motoriku a koordinaci, velký svah bude využit pro zvládání motoriky, pozorování zahrady z výšky, zeleň vysázená vedle něj vytvoří labyrint stromů a keřů pro živé tvory, ptáky, ježky, hmyz, děti se zde budou potkávat s živými tvory, jež navštěvují zahradu během celého roku. Interaktivní tabule s pexesy a poznávacími kartami o přírodě naučí děti rozlišovat druhy zvířat a rostlin, stromů, keřů, formou hry. Přírodní xylofony a dřevěné prvky budou propojením zvuků přírody a herních nástrojů.
Osázení zahrady od vstupu vytvoří z areálu školy přírodní biotop, který poskytne dětem i dospělým pocit relaxace, soužití s živou přírodou.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI