FESTIVAL ČTENÍ 2023 – 1. A, 1. C, 8. A

Předsváteční čtvrtek 16. listopadu 2023 si třídy 1. A, 1. C a 8. A zpříjemnily Festivalem čtením. Žáci 8. A si pro mladší děti připravili četbu pohádek O dvanácti měsíčkách a O třech prasátkách.

Festival zahájily úvodním slovem žákyně Barbora Novotná a Rozálie Ševčíková. Po každé pohádce následovaly kontrolní otázky, a kdo z dětí odpověděl správně, získal sladkou odměnu.

Děti z 1. tříd si festival spojily se slavností slabikáře, takže po pohádkách přečetly osmákům krátký text, přičemž si všichni zasloužili dostat svou první čítanku. 🙂 Ke konci hodiny si děti společně povídaly, četly a vybarvovaly omalovánku.  V 1. C si dokonce pro osmáky děti nacvičily pěknou písničku a napekly pro ně skvělé sušenky. V 1. A zase osmáci dostali sladkosti. Bylo to moc milé setkání žáků z 1. a 2. stupně.