HASÍK – 2. A, 2. B, 2. C, 6. A, 6. B

Ve dnech 8. 11. a 20. 11.2023 proběhly v raškovické škole dva cykly preventivně výchovného programu v oblasti požární a civilní ochrany. Zúčastnily se jich tři 2. a dvě 6. třídy, každá v celkovém počtu dvou šedesátiminutových hodin.

Cílem tohoto programu je s téměř pedagogickým přístupem vzdělávat v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva přiměřenou formou za přátelské a důvěrné atmosféry přesně vytyčené věkové skupiny dětí. Prostřednictvím dětí je rovněž utvářen informační kanál mezi hasiči a rodiči dětí.

V každé hodině s dětmi pracovali dva instruktoři, hasiči z řad Sboru dobrovolných hasičů Krásná – Mohelnice, kteří byli k této práci proškoleni lektory Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a občanského sdružení Citadela Bruntál.   

Mgr. Antonín Tulach, instruktor PVČ