Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Jaroslav Ludvík Mikoláš

Jaroslav Ludvík Mikoláš

Jaroslav Ludvík Mikoláš
16. 8. 1889 – 11.2. 1979


TÉMATICKÁ SOUTĚŽ pro ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAŠKOVICÍCH pořádána ve spolupráci s Místní Knihovnou a Základní školou a mateřskou školou R a š k o v i c e.
Cílem soutěže letošního školního roku bylo blíže seznámit žáky s významnou osobností regionu, kterou je raškovický rodák Jaroslav Ludvík Mikoláš, rovněž přiblížit na základě jeho díla historii zdejšího kraje, zejména v první polovině 20. století, a tím rozšířit povědomí mladé generace o historii místa, kde žijí.

Soutěž probíhala ve třech částech čtyř věkových kategoriích:

I. kategorie pro žáky 1.- 3. třídy
II. kategorie pro žáky 4. – 5. třídy
III. kategorie pro žáky 6.- 7. třídy
IV. kategorie pro žáky 8. – 9. třídy

Literární část soutěže: dané téma žáci zpracují formou libovolného slovesného útvaru (referátu, článku, zprávy či básně apod.) odpovídajícím způsobem jejich věku.

Výtvarná část soutěže: osobnost a dílo J. L. Mikoláše zpracovat libovolnou výtvarnou technikou, popřípadě rukodělným výrobkem mající vztah k tématu.

Vědomostní část soutěže: součástí propozic budou vědomostní otázky odpovídající náročnosti dané věkové kategorie.

Prací se nakonec sešlo bezpočet, zapojilo se celkem 96 žáků. Pokusy literární i výtvarné byly opravdu velmi originální.
Porota, jež práce hodnotila to vůbec neměla jednoduché. Ve složení paní knihovnice Marie Zemanová, Mgr.Anežka Nitrová, pan Martin Mikoláš a Mgr.Hana Kachtíková nakonec rozhodla o vítězích, jichž bylo oceněno celkem 26.
Vítězové soutěže se zúčastnili 17. června exkurze do zámku v Paskově, kde je umístěná národopisná expozice Památník Raškovic, navštívili místní muzeum a dřevěný kostel v Sedlištích, kde J. L. Mikoláš navštěvoval do vysokého věku svého národopisného spolupracovníka Jožu Vochalu. Oceněné výtvarné práce vytvoří výstavu, která je instalována v místní knihovně během jubilejního roku Jaroslava Ludvíka Mikoláše.
Poděkování patří paní knihovnici Marii Zemanové za vstřícnost a podporu školních aktivit.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI