KARNEVAL PRO 1. STUPEŇ

Na středu 31. 1. si žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky z 1. stupně karneval. Nejprve si rej masek užili žáci 1. – 3. ročníku, poté se vydali soutěžit žáci 4. – 5. ročníku.

Celá akce nejprve začala přehlídkou masek. Následovala rozcvička v podání děvčat z 9. A. Poté už se děti rozdělily do skupin a navštívily celkem 12 stanovišť s úkoly, které si pro ně připravili deváťáci. Po ukončení soutěží se vyhlásily ty nejoriginálnější masky.  Děti se následně vrátily do tříd, kde na ně čekalo pololetní vysvědčení. 

Děkujeme za přípravu a organizaci všem žákům z 9. A a 9. B a všem, kteří se na akci podíleli. 

Michaela Štenclová, Petra Hnátková, foto: Radana Hlisnikovská, Vendula Chodurová, Michaela Štenclová