KNIHOVNICKÁ LEKCE – ČAS ZMĚN

V pondělní den 19. září 2022 zavítali do naší školy dva současní pracovníci raškovické obecní knihovny – paní Marie Zemanová a Mgr. Aleš Nitra. Pro žáky tříd 7. C, 9. A a 6. B si připravili knihovnickou lekci na téma „literatura a hudba“ se zaměřením na románovou baladu Nikola Šuhaj loupežník od českého spisovatele Ivana Olbrachta.

Mimoto během besedy proběhlo symbolické „střídání“ knihovníků, kdy paní Marie Zemanová předala „pomyslné knihovnické žezlo“ panu Nitrovi. Ten pak žáky pozval do knihovny a také je lákal hned na několik novinek, které na ně budou čekat v kulturním domě Obecník.

DĚKUJEME PANÍ MARII ZEMANOVÉ ZA JEJÍ DLOUHOLETOU PRÁCI V RAŠKOVICKÉ OBECNÍ KNIHOVNĚ. ZA OCHOTU A NADŠENÍ PRACOVAT S DĚTMI, PRO KTERÉ SI PŘIPRAVOVALA VŽDY ZAJÍMAVÉ BESEDY!