POKRAČOVÁNÍ V PROJEKTU DĚJEPIS+

I v tomto školním roce je raškovická škola součástí projektu Dějepis+, jehož cílem je inovativní výuka dějin 20. století.

Žáci obou tříd 9. ročníku si tak oproti klasické frontální výuce vyzkouší v praxi žádoucí způsoby dějepisné výuky – práci s historickými prameny, fotografiemi, filmy, pracovními listy, skupinovou práci. Badatelská výuka bude postavena na cvičeních ve webové aplikaci HistoryLab.   

Tento projekt má žáky vést k samostatnému myšlení, interpretování daného problému, schopnosti pracovat s dobovými dokumenty či pochopení aktuálního dění ve světě.

Projekt Dějepis+: https://dejepisplus.npi.cz/

Webová aplikace HistoryLAb: https://historylab.cz/