KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Před Vánoci se uskutečnila první část konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tato soutěž se na naší škole koná pravidelně a rok od roku se navyšuje počet žáků, kteří mají zájem se zúčastnit. Letos se v obou kategoriích mezi sebou porovnávalo celkem 43 žáků a žákyň.  

Z rozřazovacího testu postoupili pouze tři nejlepší před zkušební komisi, kde předváděli své mluvnické dovednosti. Tento týden se tedy rozhodlo, kdo je nejlepší anglicky mluvící žák naší školy. Na prvním místě se umístila Lucie Šebestová (8. B), na druhém místě Laura Zbořilová (9. A) a třetí místo obsadil Patrik Tošenovjan (9. B).

V kategorii  šestých a sedmých tříd se na prvním místě umístil Adam Hasník (7. A), následován Jakubem Rýcem (7. B) a Matyášem Toflem (7. B). Všem žákům patří velký dík a Adamovi i Lucii přeji mnoho štěstí v okresním kole.

Lucie Adamová