KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ Z ANGLIČTINY

Ve čtvrtek 23. 2. se výherci školního kola v anglické konverzaci zúčastnili okresního kola na základní škole v Bašce.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorii pro žáky 6. a 7. tříd reprezentoval Jakub Rýc ze 7. B, který se v okresním kole umístil na skvělém 3. místě. Druhou, velmi početnou, kategorii pro žáky 8. a 9. tříd reprezentovala Lucie Šebestová z 8. B, která se umístila na 9. místě.

Oběma soutěžícím moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 Vyučující anglického jazyka