KNIHOVNICKÁ LEKCE O PŘEDSUDCÍCH, INTELIGENCI A UMBERTU ECOVI – 9. A

V pátek 24. února 2023 si žáci 9. A zabesedovali v pražmovské knihovně s paní knihovnicí Kateřinou Janošíkovou.

Řeč byla o italském spisovateli Umbertu Ecovi a jeho románu Jméno růže. Kniha byla žákům představena z filozofického i teologického pohledu, neopomenuta nebyla ani její historická a detektivní stránka. Na praktických příkladech si žáci dokázali představit středověké myšlení lidí, život v klášteře nebo na čem jsou postaveny naše předsudky. Díky tématům jako papežské schizma, celibát či inkvizice se též dotýkali oblasti historie.

Lekce byla zakončena povídáním o aktuální četbě dětí, povinné četbě na střední škole a maturitní zkoušce z literatury.