KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU – 5. B

Žáci z 5. B se zapojili do projektové výuky s cílem seznámit se s regionální problematikou zaměřenou na aktuální problémy obce, regionu.

V hodinách vlastivědy a pracovní výchovy se nejdříve děti zamyslely nad tím, co se jim v naší obci líbí a co by rády ještě změnily. Věcí, které jsou v Raškovicích pozitivní, pojmenovali páťáci hodně, ale přišli i se zajímavými nápady, co by se dalo ještě vylepšit.

Své návrhy probrali s paní učitelkou Koperovou, která zároveň pracuje v místním zastupitelstvu. Na pondělí si žáci domluvili schůzku přímo s panem starostou na obecním úřadě. Čekalo je milé přijetí a hodinka zajímavého povídání o naší obci.

Na svých námětech budou děti dále pracovat, zjistí si další důležité informace k realizaci projektu a v prosinci se opět sejdou na pracovní schůzce s panem starostou Jiřím Blahutou.

Dana Bednářová