OLYMPIÁDA MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI – 7. B, 8. A, 9. B

Žáci tříd 7. B, 8. A (v českém jazyce) a 9. B (v dějepise) se v pondělí 16. října 2023 zapojili do celorepublikové olympiády mediální gramotnosti.

V rámci olympiády prošli klasickým testem se záludnými otázkami, ve kterých museli prokázat osvojení praktických mediálních dovedností. V průběhu testových 40 minut se tak dotkli témat jako dezinformace, sociální sítě, umělá inteligence nebo tradiční masmédia. Cílem této olympiády je pomoc dětem se interaktivní formou zorientovat v mediální džungli. Celkové výsledky olympiády budou známy v průběhu listopadu.

Více o OMG zde: https://www.medialnigramotnost.com/