Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Kyberšikana se týká i mě!

Kyberšikana se týká i mě!

V dubnu proběhly preventivní besedy žáků pátých až sedmých ročníků s lektorem – p. Tomášem Veličkou, ředitelem Poradny pro primární prevenci v Ostravě a p. Richardem Klossem – lektorem této poradny, zaměřené na téma kyberšikany, agrese ve virtuálním světě.  S tímto tématem se žáci setkávají opakovaně  v hodinách Vz, Osv ,Čj a jiných.  Také pro ně připravujeme v rámci minimálního preventivního programu školy a preventivního projektu pro tento školní rok (Mějme je rádi i když jsou jiní!) preventivní besedy, lekce i celé bloky, kterých cílem je upozorňovat žáky na možná rizika internetové komunikace, dávat návody, jak řešit problémové situace, co dělat, když jsem napaden agresorem, na koho se obrátit, jaké mám možnosti… Žáci jsou pomocí příběhů vtahování do reálných situací, vidí a pokouší se vcítit do rolí jak obětí, tak i agresorů, snaží se pochopit jejich pohnutky a následné jednání. Učí se bezpečnému chování na internetu, jsou upozorňováni na nebezpečné praktiky internetových agresorů, také na rizika, která vycházejí z vlastního chování při odhalování svého soukromí, intimity, atd… Skvělými průvodci jsou pak pro děti erudovaní lektoři, kteří umí dětem naslouchat a také jim předávat znalosti a dovednosti úměrně jejich věku.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI