Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Preventivní projekt – Mějme je rádi, i když jsou jiní! – 4. blok – Jak dělat věci jinak.

Preventivní projekt – Mějme je rádi, i když jsou jiní! – 4. blok – Jak dělat věci jinak.

Čtvrtý blok projektu, pod názvem „Jak dělat věci jinak“,byl zaměřen hlavně na praktické dovednosti žáků, jak zvládat řešení problémových situací. Preventivní lekce byly veden tak, aby si žáci uvědomili své výjimečnosti a zároveň dokázali pochopit a přijmout odlišnosti svých spolužáků. Viděli v nich obohacení, přínos a ne problém. Praktické aktivity navazovaly na teoretické poznatky a vhodným způsobem dovolovaly žákům trénovat své reakce na problémové situace. V bezpečném prostředí třídy, pod vedením třídního učitele a lektora se žáci učili jak zvládnout svou agresi, jak usměrnit negativní emoce. Věnovali se i neúspěchům, které vyvolávají hněv, zlost, žárlivost, různé obavy a úzkosti. Popisovali si vhodné a účinné postupy zvládání těchto emocí tak, abychom při jejich ventilaci neublížili jiným. Všechny popisované aktivity proběhly pod vedením zkušených  lektorů –  p. T.Veličku, ředitele Poradny pro primární prevenci, školního psychologa Mgr. F. Jadlovce a metodičky prevence PaedDr. J.Halamové. Zaměřili jsme se hlavně na třídy, kde k těmto nežádoucím jevům dochází častěji. V dubnu budou pokračovat lekce s p. J. Svobodovou, pro 4. a  5.ročníky, které budou akcentovat posilování dovednosti žáků nebát se být vzorem, nebát se využít svoji odlišnost, talent, schopnosti v prospěch kolektivu. Jak odolat negativnímu vlivu vrstevníků a neztrapnit se přitom? Jaké strategie jsou vhodné a které fungují? To a mnoho dalších poznatků a dovednosti získali žáci vybraných tříd (třídy s přetrvávajícími vztahovými problémy) na pobytu v Malenovicích. Opět pod vedením zkušených lektorů se učili, jak „přežít pubertu“ a zůstat sami sebou.

Součástí tohoto bloku bylo i vzdělávání učitelů, které se uskutečnilo na výjezdovém semináři. Pod odborným vedením zmíněných lektorů se učitelé zabývali otázkami autoagrese žáků, kybernetické agrese –kyberšikany, kybergroomingu… zaměřili svou pozornost i na specifika práce s agresi  žáků s PAS, problémy s přijímáním těchto žáků kolektivem třídy.

Pro rodiče jsme připravili besedu na téma „Tik Tok nejsou bonbony a Jarda není nejlepším přítelem vašeho dítěte!“ Beseda se uskuteční 24. 4. 2019 pod vedením Bc. Tomáše Veličky – ředitele Poradny pro primární prevenci v OV. Je zaměřená na získání nejnovějších poznatků z oblasti zneužívání dětí ve virtuálním světě, o nebezpečných aktivitách dětí a o možnostech jejich ochrany.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI