MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V MSVK – 9. A

Třída 9. A absolvovala v pondělí 13. března 2023 dvouhodinový blok mediální výchovy v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.

Besedu vedl lektor a bohemista Mgr. Jakub Maruš z Oddělení edukace a metodické podpory. Ten se spolu se žáky zaměřil na dezinformační články na internetu, skryté reklamy ve filmu/seriálu/videoklipu nebo na grafické i vizuální prvky webové grafiky či fotografií. V neposlední řadě se žáci věnovali výrazovým prostředkům snažících se vyvolat emoce či ovlivnit postoje a chování čtenářů. Dále se dozvěděli, jak dochází k posilování stereotypů, podsouvání úmyslů nebo jak se používají obrázky vytržené z kontextu.