MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH 2022

Dne 11. listopadu 2022 byla hodina dějepisu v 9. A a 9. B věnována festivalu Měsíc filmu na školách. Letošním tématem je „normalizovaná každodennost,“ kdy jsme se s žáky zaměřili na to, jak se žilo v Československu od roku 1968 až do sametové revoluce.

Nejprve žáci zhlédli dokumentární film s názvem Svět sídliště z cyklu Vzpomínáme a následně jsme si prostřednictvím aktivity „jedno slovo“ shrnuli, co se nám vybaví, když se řekne sídliště.

Druhou část festivalové hodiny tvořila prohlídka a diskuze nad plakátovou výstavou Sliby versus realita, která přibližuje komunistickou propagandu v Československu mezi lety 1945-1989.