FESTIVAL ČTENÍ 2022

V předsváteční středu 16. listopadu 2022 se ve všech třech třídách 1. ročníku konal další ročník Festivalu čtení.

Třída 9. A si připravila pohádky O Červené Karkulce a O Otesánkovi. Ty přednesla mladším spolužákům v 1. A a 1. C. Četbu pohádek pak doplnily otázky, které zjišťovaly pozornost při četbě.  Správná odpověď byla odměněna drobnou sladkostí. V závěru hodiny se deváťáci blíže seznámili s prvňáky při vybarvování omalovánky. A v 1. C zakončila program paní učitelka třídní Mgr. Kristýna Felcmanová, jež žákům slavnostně předala slabikář, osvědčení o čtenářství a klíček čtenáře.

Naproti tomu třída 9. B si s paní učitelkou Mgr. Danou Bednářovou připravila pro mladší spolužáky z 1. B četbu Nezbedníků od české spisovatelky Martiny Drijverové. Prvňáci se tak prostřednictvím krátkých vyprávění přenesli s hrdiny – malými rošťáky do vtipných i trochu strašidelných příběhů. Žáci ze tříd 9. B a 1. B tak prožili další společnou hodinu v letošním patronátním projektu „Velcí a malí kamarádi.“