Netolismus, rizika sociálních sítí – preventivní lekce pro žáky 6. ročníku

V rámci prevence školy se žáci 6. ročníku opakovaně setkali s lektorem Mgr. Lukášem Látalem, z Nebuď oběť, n.o. , na preventivní lekci zaměřené tentokrát na rizika sociálních sítí a netolismu. První blok, realizovaný v prosinci, byl věnován kyberšikaně a sextingu. Tento byl zaměřen na netiketu, netolismus, kybergrooming, pornografii. V bezpečném prostředí třídy si žáci spolu s lektorem povídali o tom, jak spolu lidé na síti komunikují, jak se prezentují, jaká rizika může internetová komunikace přinést, jaké jsou možnosti ochrany a obrany v případě napadení kyberagresorem. Poměřovali, kolik času tráví na internetu, rozebírali, co tam vlastně dělají, jak vzniká závislost a jaké následky může mít pro náš život. Na hře- Moje hodnoty si vyzkoušeli negativní dopady závislosti. Dotkli se také problematiky online nakupování a pornografie. Lekce byly vedeny velmi citlivě, přiměřeně věku, s nadhledem a humorem.