OTOČ KNIHU – VYHODNOCENÍ

Děkujeme všem, kteří se zapojili do vzdělávacího projektu Otoč knihu a donesli do školy knihy, které pošleme do dalších knihoven a čtenářských rukou.

Nejvíce knih donesli žáci a jejich rodiče z 1. A, a proto je čekala sladká odměna. Dort! Ten prvňákům připravili členové z Ekotýmu. 😊

Více než 30 knih jsme odevzdali do naší školní knihovny, několik přibylo v policích na chodbě 2. patra v Knihoráji a zbytek 130 knih pošleme do Ekoškoly do Prahy, kde je dál předají zájemcům.

V průběhu třídních schůzek 21. – 24. 11. budou starší knihy nabídnuty novým čtenářům na dolní chodbě.

Ekotým