Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice

Preventivní projekt – Mějme je rádi, i když jsou jiní! – 4. blok – Jak dělat věci jinak.

Čtvrtý blok projektu, pod názvem „Jak dělat věci jinak“,byl zaměřen hlavně na praktické dovednosti žáků, jak zvládat řešení problémových situací. Preventivní lekce byly veden tak, aby si žáci uvědomili své výjimečnosti a zároveň dokázali pochopit a přijmout odlišnosti svých spolužáků. Viděli v nich obohacení, přínos a ne problém. Praktické aktivity navazovaly na teoretické poznatky a vhodným způsobem dovolovaly žákům trénovat své reakce na problémové situace. V bezpečném prostředí třídy, pod vedením třídního učitele a lektora se žáci učili jak zvládnout svou [… celý článek]

Kyberšikana se týká i mě!

V dubnu proběhly preventivní besedy žáků pátých až sedmých ročníků s lektorem – p. Tomášem Veličkou, ředitelem Poradny pro primární prevenci v Ostravě a p. Richardem Klossem – lektorem této poradny, zaměřené na téma kyberšikany, agrese ve virtuálním světě.  S tímto tématem se žáci setkávají opakovaně  v hodinách Vz, Osv ,Čj a jiných.  Také pro ně připravujeme v rámci minimálního preventivního programu školy a preventivního projektu pro tento školní rok (Mějme je rádi i když jsou jiní!) preventivní besedy, lekce [… celý článek]

ÚSPĚCHY V MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ

I v okresním kole matematické olympiády obstála naše škola velmi dobře a máme tam své zástupce. V kategorii Z 5 má 6. místo Julie Vepřeková z 5. B. V kategorii Z 6 obsadil Vítek Hrubiš z 6. B také 6. místo. V kategorii Z 7 má Soňa Uhrová ze 7. A 4. místo. V kategorii Z 9 obsadila Anita Muroňová z 9. B 4. místo.

Gratulujeme!

Jana Šamánková

MATEMATICKÝ KLOKAN – OKRES

Soutěže Matematický klokan se v okrese Frýdek-Místek zúčastnilo 8743 žáků z 60 škol základních a 6 středních.

V okresní statistice se naše škola umístila na předních místech ve třech kategoriích. V kategorii Klokánek 4. a 5. tříd se umístil na 7. místě Roman Koloničný, v kategorii Benjamín 6. a 7. tříd se Eduard Muroň umístil také na 7. místě a v nejstarší kategorii Kadet 8. a 9. tříd se Anita Muroňová umístila na 5. místě. 

Gratulujeme!

Jana Šamánková

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI