POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC I, II – 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B

V úterý 19. března 2024 se žáci 7. a 9. ročníku zamysleli spolu s lektory Katechetického a pedagogického centra při Ostravsko-opavském biskupství nad poselstvím velikonočních svátků.

Sedmáci absolvovali pod vedením paní lektorky Mgr. Lenky Bakalové program „Kříž – znamení života?“, ve kterém diskutovali o smyslu utrpení a nespravedlnosti. Deváťáci se s lektorem ThLic. Kamilem Kozelským v rámci programu „Je něco silnější než smrt?“ seznamovali s různými životními příběhy osobností, kterých se dotklo násilí i bezmoc.

Věříme, že oba edukační programy dokázaly dětem přiblížit nekomerční obsah a poselství Velikonoc.

Více o výukových programech zde: https://kpc.doo.cz/sluzba-skolam/vyukove-programy/