PŘEDNÁŠKA O JANU HUSOVI – 7. C

Dne 26. května 2023 navštívil třídu 7. C olomoucký biskup Církve československé husitské Mgr. Tomáš Chytil, aby žákům rozšířil obzory o jedné z významných osobností českých dějin – Janu Husovi.

Během dějepisné besedy si děti nejen zopakovaly fakta i letopočty spjaté s Husovým životem, ale podívaly se podrobněji na jeho etické hodnoty. Právě na morálních zásadách byly uváděny praktické příklady z dnešní doby. Rovněž byly žákům připomenuty základní symboly husitské církve, které od 15. století přetrvávají dodnes.