Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > PŘEKLADATELSKÁ DÍLNA: POLŠTINA

PŘEKLADATELSKÁ DÍLNA: POLŠTINA

Dne 4. prosince 2019 absolvovali žáci třídy 8. A v hodině českého jazyka překladatelskou dílnu zaměřenou na jeden ze západoslovanských jazyků – polštinu prostřednictvím srovnávací metody. Na úvod si žáci sdělovali, kde se už s polským jazykem setkali a co vlastně o Polsku ví. Dotkli se například polských měst, zeměpisných údajů, osobnosti Boleslava I. Chrabrého nebo problematiky Českého Těšína a Cieszyna.

Poté přišlo na řadu seznámení s polskou abecedou a výslovností jednotlivých hlásek. Pro žáky byly asi nejzajímavější nosové samohlásky ą a ę. Tyto základy prakticky využili při překladu dvou ukázkových vět pro začátečníky, na kterých jim byly představeny některé jazykové jevy.

Následně měli možnost poslechnout si a srovnat polskou a českou verzi písně Ewy Farne Wszystko albo nic / Všechno nebo nic. V poslední části hodiny pracovali žáci ve skupinách, kdy překládali jednotlivé sloky této písně. K dispozici jim byl internetový polsko-český slovník.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI