Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > RAŠKOVICE ZÍSKALY OCENĚNÍ ETICKÉ ŠKOLY ZLATÉHO STUPNĚ!

RAŠKOVICE ZÍSKALY OCENĚNÍ ETICKÉ ŠKOLY ZLATÉHO STUPNĚ!

Raškovická základní škola získala 19. listopadu 2019 prestižní ocenění Etická škola – zlatý stupeň. Tuto cenu uděluje projekt Etická výchova, o. p. s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Celkově se naše škola umístila v rámci České republiky na 7. místě a v našem kraji na 1. místě.

Při této příležitosti poctili školu návštěvou zástupci Moravskoslezského kraje, pro které bylo na dopoledne připraveno například vystoupení dětského sboru CARO. Plaketu převzala po poledni za účasti zaměstnanců i žáků ředitelka školy Mgr. Hana Kachtíková.

Slavnostního programu se zúčastnili tito vzácní hosté:

PhDr. Jaroslava Wenigerová, místopředsedkyně Rady České tiskové kanceláře

Ing. Dušan  Drabina, za Etickou výchovu o. p. s

Ing. Andrea Nytrová, za krajský úřad

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce Pražmo

Mgr. Antonín Tulach, starosta obce Krásná

Ing. Petr Baďura, starosta města Paskov a předseda Slezské brány 

Ing. Miroslav Lysek, projektový manažer MAS Pobeskydí

RNDr. David W. Novák, Ph.D., MAS Pobeskydí, z. s. a Místní akční plán Frýdek-Místek II

Mgr. Roman Čagala, starosta obce Vyšní Lhoty

Anežka Nitrová, kronikářka obce Raškovice

Marie Zemanová, vedoucí Místní knihovny Raškovice

Jiří Blahuta, starosta obce Raškovice

Co toto ocenění vlastně znamená? Sociální klima tříd je ze strany žáků hodnoceno kladně, dále spolupráce mezi pedagogy a rodiči je na velmi dobré úrovni. Kromě toho je etická výchova u nás vyučována jako samostatný povinný předmět a učitelé se v oblasti etiky průběžně vzdělávají. Mimoto podporujeme pravidelné třídnické hodiny, které napomáhají zlepšovat soudržnost jednotlivých tříd.  

Proč je etika důležitá? V současné době moderních technologií mnohdy zapomínáme budovat mezilidské vztahy, otevřenou komunikaci či třeba „obyčejný“ lidský přístup a právě etika nám pomáhá tyto podstatné, pomalu zapomenuté pilíře společnosti udržovat.

Věříme, že toto ocenění není jakýmsi koncem něčeho, ale právě naopak začátkem v rozvíjení kvalitních sociálních vztahů. Vždyť pocit bezpečí u našich dětí je pro nás to nejdůležitější.

Více o projektu Etická výchova, o. p. s. naleznete na tomto odkaze: http://eticka-skola.cz/

       

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI