Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > ROMSKÝ JAZYK, DĚJINY A REÁLIE

ROMSKÝ JAZYK, DĚJINY A REÁLIE

Zajímavostem romského etnika se dne 5. března 2020 věnovala ve výuce třída 8. A. V úvodu hodiny jsme zjistili, že o Romech de facto nic nevíme, a proto bylo na místě si o nich něco povědět.

Jako první se žáci dozvěděli o Romech základní informace, včetně jejich indického původu i putování na evropský kontinent. Následovalo seznámení s primární slovní zásobou a zároveň se slovíčky, které už velmi často známe (love, gadžo, more, dilino, dikh, lačes, apod.) Aby tato některá slova dokázali správně použít v praxi, doplnil tento úvod poslech rozhovoru pro začátečníky. Děti se kromě toho snažily poznávat romské číslovky.

Hodina romštiny pokračovala ukázkou romského magazínu vysílaného slovenskou veřejnoprávní televizí. Na jejím základě si žáci dokázali představit, jak asi vypadá tzv. slovenská (karpatská) romština, která má mnoho výpůjček slov právě ze slovenštiny.

Nechyběl ani náhled do romské literatury. Na pořadu dne byla Pohádka o krvesmilném otci od Mileny Hübschmannové, kterou žáci rozebrali ve dvojicích pomocí otázek v pracovním listě. Poznali tak základní znaky romských pohádek, jež nyní dokáží srovnat s těmi českými.

  

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI